сряда, 8 октомври 2008 г.

Финансовата свобода: да гледаш на Бог като източникът на всичко

ЕВ, 01.10.2007

Интревю на Станислава Любенова с Питър Брискоу


Организацията Краун Файненшъл Министрийс (Crown Financial Ministries), основана през 1976 г., представлява надденоминационно служение, отдадено на целта да помага на хората по целия свят да научат, прилагат и предават на други библейските финансови принципи. Организацията е обучила и помогнала в тези принципи на повече от 50 милиона души в над 30 страни. Служението има офиси в САЩ, Канада, Латинска Америка, Южна Америка и Африка. Напоследък разширява дейността си в Европа, Индия, Азия и Австралия. Краун Файненшъл Министрийс има над 30-годишна история. Основатели са Лари Бъркет и Хауърд Дейтън. Координаторът на служението за Европа е Питър Брискоу, който вече няколко пъти посещава България.

Питър Брискоу е семеен, с три деца и в момента е на 57 години. Завършва индустриална химия в Англия. От 1987 до 1989 г. Питър е изпълнителен директор на Християнските бизнес комитети (Christian Businessmen’s Committees) в Холандия. С падането на Берлинската стена и разкриването на нови възможности за развиване на бизнес в Източна Европа Питър създава Европартньори (Europartners) – движение, посветено на занасяне благовестието за Христос до европейските бизнесмени и професионалисти, както и на помагането на християни, заели водещи позиции в бизнеса, политиката и други професии. През 2002 г. Питър поема длъжността изпълнителен директор в компания, обслужваща европейските космически институции. Там той специализира в предоставянето на професионални услуги за дейности, свързани с полети на хора в космоса. През 2007 г. Питър отново се оттегля от активна бизнес дейност, за да разшири служението на Краун Файненшъл Министрийс и компаниите към в Европа.
Как станахте част от служението Краун Файненшъл Министрийс?

Когато започнах професионалната си кариера, вече бях християнин. Повярвах в Бог, когато бях на 16-годишна възраст. В началото на кариерата си в индустриалната химия си поставих две цели. Първата беше, докато стана на 30 години, да стана изпълнителен директор на химична компания. Втората ми цел беше, докато стана на 50 години, да съм напълно финансово независим. Успях да постигна и двете си цели, но по напълно различен начин от този, който си представях.

Трябвало ли е да правите някакви жертви, за да постигнете целите си?

Да, платих цена... Тя се състоеше в три неща. Първо, тя ми коства здравето, тъй като дотогава всичко вършех под голям стрес. Второ, коства ми взаимоотношенията със съпругата ми, тъй като работата беше твърде много. По това време ние вече имахме трето дете. Аз работех усилено на работното си място, а съпругата ми – вкъщи. Така взаимоотношенията ни започнаха да се рушат. Третата цена, която платих, се състоеше във взаимоотношенията ми с Бог, понеже не знаех как да комбинирам вярата с бизнеса си. Точно по това време, през 1985 г., чух за Краун Файненшъл Министрийс. „Краун” имаше една програма, която учеше хората как да внедрят библейските принципи в бизнеса си. Аз се присъединих в тази програма и така „Краун” ме научи как като бизнесмен да работя като християнин по начин, който прославя Бог. Този нов начин на работа беше далеч по-малко стресиращ и напрягащ за мен. Той ми помогна да се облегна на Бог за всекидневните нужди на бизнеса си. Като бизнесмен това беше първата ми среща с „Краун”.

Какви са основните ценности, които Краун Файненшъл Министрийс поучава?

Основното, на което „Краун” изгражда поученията, е това, че Бог притежава всичко. На нас Той поверява да разполагаме и ръководим средствата за Неговите цели. Финансовата свобода идва от познаването на Исус и знанието какво Библията казва за финансите. „Краун” поучава върху тази тематика. Свобода във финансите не означава да имаш изобилие от пари за всичко, но да гледаш на Бог като източника, който има всичко, от което се нуждаеш. В това се състои истинската финансова свобода, на това учи „Краун”. Бог казва, че всичкото злато и сребро са Негови и Той е създателят на всичко.

Защо за един християнин е толкова важно да разпределя правилно финансите си?

„Краун” направи едно изследване, за да провери колко пъти в Библията се споменава думата “пари” или някакви придобивки. Установихме, че се споменава в 2350 стихове, а това никак не е малко. Библията не е пасивна за тази област от живота. Тя говори за управление на финанси. Това е важна сфера за един християнин. „Краун” учи хората как да управляват парите си, но не само 10-те процента десятък. Учи за това, как да управляваме 100 процента от приходите си. Вярвам, че Бог се интересува от това, което правим със всичките финанси, които притежаваме.

С какви финансови проблеми се сблъсква един християнин днес?

Голям проблем тези дни са дълговете, в които човек влиза и след това невъзможността да ги върне. Библията казва, че влизането в дългове вкарва човек в робство и плен. В Притчи 22:7 се казва: “Богатият властва над сиромасите; и който взема назаем, е слуга на заемодавеца.” Затова „Краун” поучава и предупреждава за опасността от вземането на заем и от влизане в дългове. „Краун” има и програма, която учи хората как да излязат от дългове.

Как начинът ви на работа се вписва в обстановката в България?

Икономиката в България се развива много бързо. Имайки предвид, че България е член на ЕС, в следващите години предстои икономиката да продължи да се развива. Докато се развива, ще става и по-лесно за хората купуването на кредит, а така ще влизат по-бързо в дългове. Изкушението да купуваш неща на кредит е много голямо, а сега и новите възможности за това увеличават вероятността хората да го правят. По този начин много семейства ще влизат в дългове, без реално да осъзнават какво означава това за тях. Когато едно семейство има проблеми с парите, това предразполага възникване на проблеми между съпрузите, понякога дори раздяла. В този случай, ако нямаш достатъчно добър план да избегнеш финансова криза след няколко години, опасността от такава е много голяма. Семейства, които имат финансови проблеми, не са способни да работят в църква. Често изпадат в депресия. С една от програмите на „Краун” искаме да научим хората да разпределят парите си разумно и да се научат как да ги планират.

Какви културни пречки срещате в България?

Има един духовен проблем, който е характерен не само за България, но за всяка страна. Това е разбирането да не се говори много често за пари, защото те са нещо лично. Затова не се говори на тази тема в църквите. Това е духовен проблем, който идва от грешни концепции за парите, които Исус изобличи и назова като Мамон. Той казва, че не можеш да служиш на Бог и на Мамон едновременно. Зад представата за парите има духовна сила, която Исус нарича Мамон. Тя се опитва да ни отдалечи от Бог. Исус е казал, че това е проблемът номер едно, който се опитва да ни отдалечи от Бог и ако ние не говорим за това и не изуваме начина, по който да се справим с проблема, то това е голям пропуск. Програмата на „Краун” може да помогне на християните в България, на Българската църква да се пребори с пречката номер едно за християнина относно финансите и да се научи как да посвети финансите си на Бог.

Как се развива служението ви в Европа?

В Европа започнахме работа с Краун Файненшъл Министрийс първо в Германия и Швейцария. Те са доста богати страни. Приеха програмите на „Краун” и се развиват доста бързо. От източните страни започнахме работа в Киев през 2006 г. и служението на „Краун” в Киев се развива много бързо.

Какви резултати срещате в Европа от служението на Краун Файненшъл Министрийс?

Направихме едно проучване преди няколко години и то показа, че след като хората са преминали обученията на „Краун” в малки групи, даването в църквите е нараснало с 38,1%. Това са резултати след провеждането на 10-седмичен курс в малки групи върху библейските принципи за финанси. Ние виждаме резултати от курса не само в тази област, но и в духовен аспект – във взаимоотношенията на хората с Бог; брачните взаимоотношения; хората стават по-свободни да служат на Бог с финансите си.

Какви резултати очаквате да видите в България?

В края на ноември ще проведем двудневна конференция, с която започва служението на „Краун” в България. На конференцията на всеки пастор ще бъдат раздадени материали с цел да им помогнат да проповядват в църквите си върху библейските принципи за финанси. Материалите съдържат и някои библейски поучения, които да бъдат приложени в църквите. Надяваме се пасторите действително да започнат да ги използват. Няколко месеца след конференцията в малки групи ще проведем специално обучение за лидерите в църквите, които искат да поучават върху тези принципи. Виждаме, че щом хората се разделят на малки групи, жънем резултатите, които споменахме. Втория ден ще се обърне внимание на бизнесмените и се надяваме те да станат по-свободни да служат на Христос с бизнеса си. Очакваме църковните лидери и пасторите също да разбират бизнесмените по-добре за призива, който имат в Царството Божие. Следващата година се надяваме да изградим местно звено в България, в което постоянно да протичат поучения върху финансовите принципи от Библията.

Каква е конкретната цел на „Краун”?

Основната цел на „Краун” е до 15 септември 2015 г. да научи на Божите финансови принципи над 300 милиона души. Значителна част от тези хора ще преминат през програмата за финансова грамотност. Ключов елемент от тази програма са т.нар. каталитични събития (от катализирам – предизвиквам радикални промени, преобразявам. – б.р.). Това са конференции за пастори и църковни водачи, на които се предоставя обучение с продължителност най-малко 6 часа.

Какви са целите на конференциите?

Целта на тези каталитични конференции е да се стимулира все по-широката грамотност сред християните за принципите на финансово управление, които Бог е разкрил в Библията. Лидерите, които присъстват, са насърчени да предават онова, което са научили на онези, сред които имат влияние. Ако изразят посвещението си към това, да обучат други 100 души, тогава получават безплатен комплект за обучение. Паралелно с конференциите за пастори и църковни водачи организираме и конференции за бизнесмени и предприемачи.

Кога и къде ще се проведе конференцията в България тази година?

През 2007 г. ще се състоят първите две каталитични конференции за обучение по финансов мениджмънт в България: 23 ноември – за пастори, църковни ръководители и мисионери; 24 ноември – за бизнесмени и предприемачи. Събитията ще се проведат в Първа петдесятна църква, ул. “Бачо Киро” 21, София, а говорители ще бъдат Андре Панасюк и аз – Питър Брискоу.

Кои са партньорите ви за България?

Наши партньори са Обединени евангелски църкви, Студио 865, сдружение „Интегра БДС” и „Европартньори”.

Няколко пъти споменахте за нуждата от разделяне на учениците на малки групи. Защо има нужда от разделяне на малки групи?

На конференция или на църковна служба, когато пасторът проповядва, човек получава информация. Ние установяваме, че хората биват вдъхновени от тази информация и искат да разберат как могат да я приложат в живота си. В малките групи хората се учат как да я приложат в своята ситуация. Приложението се състои в това, да намалят дълговете си. Нужно е да направят план за разпределяне на финансите, за да са сигурни, че разходите ще са по-малко от приходите им. В изготвянето на плана се включва и целта да дават повече, отколкото са давали до момента. Провеждането на курса в малки групи действително помага на хората да прилагат принципите по практичен начин във всекидневния си живот.Няма коментари: